Kullanım koşulları ve Gizlilik

Kullanım Koşulları

Bu sitedeki tüm içerik her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’ne aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri'nin sitesindeki bağlantılar sizi mevcut ağının dışına götürebilir. Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri'ne bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri'nden hiç biri bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’ne ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dâhil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’ne geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

18 yaşından küçüklerin, Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’nin web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri sorumlu değildir.

Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Gizlilik Politikamız

Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri, ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

Kişisel bilgilere sadece yetkili Ümit Çocuk Gereçleri şirket yetkilileri ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz.

Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Ümit Çocuk Gereçleri ve Şubeleri’nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.